بستن پیش بارگذاری

تامین کالا و تجهیزات:

تامین تجهیزات و مصالح و براق آلات مورد نیاز شبکه های برقرسانی و روشنایی معابر اعم از تابلوها، ترانسفورماتورها، چراغها، پایه های فلزی و بتونی، تجهیزات قطع و وصل (سوئیچینگ)، تجهیزات حفاظتی و ارتینگ، تجهیزات اندازه گیری و تست، کابلها و سیم ها بر اساس وندور لیست مورد تایید کارفرما و از طریق سازندگان معتبر و دارای نشان های کیفی همراه با خدمات حمل و تحویل و نظارت بر پروسه آماده سازی و ساخت.