بستن پیش بارگذاری

نمایندگی شرکت تونیر در استان آذربایجان شرقی

شرکت رایمند انرژی آروین به عنوان نمایندگی انحصاری شرکت تونیر در استان آذربایجان شرقی، پیشرو در زمینه تخصصی سیستمهای ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه و شوکهای ناشی از صاعقه یا سوئیچینگ، فعالیت می نماید.
این شرکت با اتکاء به دانش فنی روز نزد شرکت مادر و در انطباق با استانداردهای IEC, BS, NFPA, IEEE, … تلاش دارد تا با ارائه بهترین راهکارهای حفاظتی و عملیاتی نمودن آنها تمامی خدمات مورد نیاز مشتریان را اعم از طراحی، ساخت، تامین تجهیزات تا اجرای سیستم های فوق را به صورت جامع و یکپارچه به انجام برساند. سرفصل خدمات مذکور به شرح زیر می باشد:


1- تجهیزات و راهکارهای حفاظت ساختمانها در برابر برخورد مستقیم صاعقه

- صاعقه گیر الکترونیکی (یونیزه کننده هوا )
- قفس فارادی (مش بندی و میله های برقگیر ساده)
- گارد محافظ (جهت مخازن و انبار زاغه مهمات )


2- تجهیزات و راهکارهای اجرای سیستم ارتینگ

- سیستم ارتینگ به صورت گسترده (Common Bonding Network) CBN
- ارت فونداسیون (Earth Foundation)
- تولید انواع مواد کاهنده مقاومت CEM, CBM, BBM با توجه به شرایط خاک
- جوشکاری اگزوترمیک (Cadweld, Exothermic)


3-تجهیزات و راهکارهای برپایی اصول هم پتانسیل سازی (Equipotential Bonding)

- هم پتانسیل سازی سازه های فلزی غیر فعال (استراکچر، لوله های آب، گاز و . . . )
- هم پتانسیل سازی سیستمهای ارتینگ تجهیزات و دستگاهها با کاربریهای مختلف

4-حفاظت ثانویه تجهیزات حساس در برابر شوکهای ولتاژ (Surge Protective Divice) SPD 

  • – نصب ارسترهای حفاظتی در مسیر تغذیه تجهیزات حساس
  • – نصب ارسترهای حفاظتی در مسیر دیتا و خطوط RF تجهیزات حساس
  • – انواع اسپارک گپ