بستن پیش بارگذاری
   

انواع کنتور ها برق

 
 : کنتور های مکانیکی

کنتور های مکانیکی در تعیین مصرف برق از طرق نمودار ها و کسر عدد کنتور فعلی از عدد کنتور قبلی به دست می آید و با یک نرخ در طول شبانه روز محاسبه می شود

 : کنتور های مکانیکی

کنتور های دیجیتال در محاسبه تعرفه ها در ۲۴ ساعت روز متفاوت است و همچنین در شیش ماه اول سال و شیش ماه دوم سال نیز با هم متفاوت هستند :

کنتور های دیجیتال دارای سه تعرفه برق هستند که در یه بازه میان بازی ، اوج بار ، کم باری ماسبه میشود که هر کدوم ضریب ۱ ، ۵/۲ ، ۲۵% دارند که بر اساس نرخ میان باری محاسبه می شود .

اگر بخواهیم مثال بزنیم یک مشترک در روز ۲۰کیلو وات ساعت برق مصرف میکند همچنین کنتور دیجیتالی است مصرف آن به صورت زیر محاسبه می شود .

میان باری =۱۰کیلو وات ساعت

اوج بار = ۳کیلو وات ساعت

کم باری = ۷ کیلو وات ساعت

ضریب×نرخ×مصرف = بهای برق مصرفی

۳۸۵۰= (۲۵/۰×۲۰۰×۷) +(۵/۲×۲۰۰×۳) + (۱×۲۰۰×۱۰)

بهای برق مصرفی در یک شبانه روز ۳۸۵۰ریال می باشد.

 : کنتور های هوشمند

کنتور های برق همانند کنتور های دیجیتال کار میکنند اما با تفاوت اینکه این کنتور ها به صورت لحظه ای اطلاعات برای اداره برق ارسال و برای مشترک محاسبه می شود و از هزینه های جانبی کاسته می شود .

در کشور های خارجی راه ارتباطی کنتور های هوشمند از طریق همان سیم برقی که دارای ولتاژ است و وظیفه برق رسانی را دارد ارسال و دریافت می شود . 

اما در ایران به دلیل محدودیت های زیر ساختی از طریق مودم های GSM به شبکه های موبایلی متصل شده و از طریق SMS یا اینترنت اطلاعات را ارسال و دریافت میکننند . 

یکی از نکات جالب این کنتور ها این است که در صورت نیاز به قطع برق ( به دلیل بدهی یا …. ) به راحتی می توان از راه دور برق مصرفی مشترک را قطع کرد و مشکلاتی از جمله قطع کردن سیم از کنتور ، برداشتن کنتور دیگر وجود نخواهد داشت .

با توجه به آمار نسبتاً بالای خرابی و مستعمل شدن کنتورهای برق و ضرورت مراقبت و حفظ این سرمایه ارزشمند سیستم تأمین برق مشترکین شرکتهای توزیع برق ، شرکت ” رنا ” آمادگی دارد در راستای استفاده مجدد از کنتور های مستعمل تکفاز و سه فاز و تعمیر و بازسازی و تست کنتورها از مارکهای مختلف مثل:

Elester A1350
Elester A1440
ACE 5000
ACE2000
INTECH
HEXING 34
HEXING 34 CT/PT
SNH-DTSD AV
JM110

خدمات مقتضی را به کارفرمایان محترم عرضه نماید.