بستن پیش بارگذاری

قرائت، نصب، اصلاح و تست لوازم اندازه گیری

لوازم اندازه گیری برق  عموماً به دستگاهها و تجهیزاتی اطلاق می شود که برای اندازه گیری پارامترهای مختلف الکتریکی از قبیل جریان، ولتاژ، فرکانس، ضریب توان، توان اکتیو و توان راکتیو بکار می رود. لیکن در صنعت توزیع برق (شرکت های توزیع نیروی برق ) لوازم اندازه گیری اختصاصاً به کنتور یا کنتورها، فیوزها، ساعت فرمان و سایر ملحقات و کلیه وسایل و دستگاههای مربوطه که برای محدود کردن یا سنجش مقدار توان و انرژی برق گفته می شود که بر طبق قرارداد در نقطه تحویل برق به مصرف کننده نصب می شود.

شرکت رنا در حال حاضر پروژه نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری برق  در محدوده عملیاتی شهر تبریز را ( شامل امور برق ائل گلی – باغمیشه – روشنایی و گلستان) را در دست اجرا دارد. این پروژه شامل انجام موارد :

1- نصب و اصلاح انشعابات برق تکفاز و سه فاز غیر دیماندی تا سقف 32 آمپر سه فاز

2- برقرار کردن تابلوهای کنتور متقاضیان انشعابات عادی از شبکه هوایی و یا زمینی موجود 

3- نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری انشعابات دیماندی ولتاژ ثانویه و انشعاب تک فاز و سه فاز غیر دیماندی واقع در مسیرهای دیماندی می گردد.