بستن پیش بارگذاری

ارائه خدمات عمومی، تاسیساتی، سرویس و نگهداری و . . . . 

بر اساس گواهی صلاحیت فعالیت شماره 91751 مورخه 10/12/1398 صادره از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در خصوص امور خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی ، این شرکت از آمادگی لازم در زمینه تامین نیروی انسانی و مدیریت امور خدمات اداری، دفتری و ماشینی از قبیل دبیرخانه، نامه رسانی، تلفنخانه، ایاب و ذهاب، تامین غذا و اداره رستوران، تایپ و تکثیر و همچنین نگهداری امور تاسیسات برقی و مکانیکی ابنیه و ساختمانهای اداری برخوردار می باشد.