بستن پیش بارگذاری

تامین نیروی انسانی ساده و متخصص :

به استناد جواز کسب مورخه 4/8/1398 به شناسه صنفی 0466842435 و کد آیسیک 749120 صادره از سوی اتحادیه شرکت های خدماتی و پشتیبانی ، این شرکت دارای مجوز تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ها اعم از پرسنل ساده و یا با مهارت های خاص از قبیل کارگران ساده خدمات عمومی و یا تکنیسین ها، کارشناسان فنی و یا سیمبانها که دارای گواهینامه های لازم در خصوص آشنایی با اصول ایمنی و دوره های فنی مورد نیاز و نیز دارای گواهی های سلامت جسمانی و روانی از مراجع معتبر بهداشتی باشند، می باشد.