بستن پیش بارگذاری

1- نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین و متقاضیان شرکت توزیع نیروی برق تبریز در نواحی یک، مرکزی و شرق

2- نگهداری شبکه و رسیدگی به اتفات شبکه، بازدید خطوط و پست ها و اجرای تعمیرات پیشگیرانه، اصلاح و ساماندهی و رفع خاموشی های روستاهای تابعه  شهرستان تبریز

3- نگهداری،تعمیرات، رفع حوادث و اتفاقات شبکه برق شهر سهند (امور برق سهند)