بستن پیش بارگذاری
   

نصب، بازسازی و نگهداری شبکه روشنایی معابر و راهها:

روشنایی معابر شهری و راهها به جهت نقشی که در ایمنی انسانها و ایمن شدن محیط ایفا می کنند، از اهمیت برجسته ای در تاسیسات الکتریکی برخوردار است. هرگونه نقصان در سیستم روشنایی محیط مورد نظر می تواند منجر به خسارات فراوانی گردد. لذا از همین رو همانند آنچه در مورد سیستم ارتینگ بیان شد، یک سیستم روشنایی مطلوب و مؤثر  مبتنی برطراحی مهندسی، کاربرد مواد و مصالح با کیفیت و نگهداری و سرویس دوره ای منظم می باشد.

رفع خاموشی لامپ های از کار افتاده و یا لوازم جنبی چراغها مانند خازن، استارتر، ترانس و فیوز و همچنین رنگ آمیزی و یا ترمیم پایه چراغها و یا فونداسیون مربوطه از جمله فعالیت هایی است که هرگز نمی توان تعطیل نمود. روشنایی معابر و راهها و جاده های درون شهری به علت قرار گرفتن در محیط باز، همواره در معرض آسیب های ناشی از اشعه خورشید، باد، رطوبت هوا و باران و برف، گرد و غبار و تصادمات اشیاء و خودروها قرار دارند. هر گونه کوتاهی یا مسامحه در خصوص رسیدگی و نگهداری سیستم روشنایی مذکور می تواند به سادگی منجر به  خسارتهای فراوان به محیط و تاسیسات و حتی انسانها گردد.

بازسازی و رفع خاموشی چراغهای معابر شبکه برق تبریز از تجربیات ارزنده مجموعه هیئت مدیره شرکت رنا در سال 1394 می باشد.