بستن پیش بارگذاری
رئیس هیئت مدیره

کاظم عبدلی اسکوئی

  • ایمیل: info@renaelectric.com
  • آدرس: تبریز - یاغچیان - بلوار فتح ساختمان رز - واحد سوم

سوابق علمی و آموزشی:

قریب 1500 ساعت سابقه طی دوره آموزشی در زمینه های مختلف صنعت برق و IT

2002

لیسانس

کارشناس مهندسی الکترونیک