بستن پیش بارگذاری
نایب رئیس هیئت مدیره

حبیب کارگر شبستری

  • ایمیل: info@renaelectric.com
  • آدرس: تبریز - یاغچیان - بلوار فتح ساختمان رز - واحد سوم

خلاصه سوابق کاری:

شرکت ساختمانی تلکال - 11 ماه
شرکت برق منطقه ای آذربایجان - 153 ماه
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی - 21 ماه
شرکت توزیع نیروی برق - 228 ماه
شرکت تعاونی پی گستران نیروی تبریز – 27 ماه

سوابق علمی و آموزشی:

قریب 250 ساعت سابقه طی دوره های آموزشی در زمینه های مختلف مدیریت، مالی و بازرگانی و IT

2002

لیسانس

کارشناس اقتصادی گرایش بانکداری

2007

فوق لیسانس

کارشناس ارشد مدیریت مالی