بستن پیش بارگذاری
سایر سیستم های الکتریکی ساختمانها شامل انواع کابل و سیم کشی ، تابلوهای اصلی و فرعی توزیع برق، نصب سینی و نردبان کابل، غلاف گذاری و لوله کشی فولادی و پلاستیکی، نصب باسداکت، کابل کشی زمینی، احداث و نصب پست های برق زمینی و هوایی، نصب کلیدها و پریزها و انواع چراغهای روشنایی و اضطراری . . .