بستن پیش بارگذاری

احداث شبکه توزیع فشار ضعیف و فشار متوسط هوایی و زمینی:

یکی از مهم ترین عرصه های فعالیت شرکت مهندسی ” رنا ”  انجام کلیه امور پیمانکاری اجرای شبکه های فشار ضعیف و متوسط هوایی و زمینی برق در سطوح ولتاژی 400 الی 20 کیلوولت می باشد و با برخورداری از رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو  و همچنین صلاحیت پیمانکاری از شرکت های توزیع نیروی برق تبریز و آذربایجان شرقی ، عمده فعالیت خود را در انجام پروژه های نیرو رسانی، احداث پست های هوایی و زمینی، اصلاح و بهینه سازی، پروژه های کاهش تلفات شبکه برق، شبکه های روشنایی در سطوح ولتاژی مختلف اعم از فشار متوسط و فشار ضعیف و سرویس و نگهداری شبکه برق شهری و روستائی متمرکز نموده است.