بستن پیش بارگذاری
عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

  • ایمیل: info@renaelectric.com
  • آدرس: تبریز - یاغچیان - بلوار فتح ساختمان رز - واحد سوم

خلاصه سوابق کاری:

شرکت برق منطقه ای آذربایجان – 187 ماه
شرکت توزیع نیروی برق تبریز – 191 ماه
شرکت تعاونی پی گستران نیروی تبریز – 60 ماه

سوابق علمی و آموزشی:

1050 ساعت سابقه طی دوره های آموزشی در زمینه های مختلف صنعت برق، مدیریت و IT

2002

لیسانس

کارشناس فیزیک کاربردی