بستن پیش بارگذاری
عضو هیئت مدیره

حامد زارعی

  • ایمیل: info@renaelectric.com
  • آدرس: تبریز - یاغچیان - بلوار فتح ساختمان رز - واحد سوم

خلاصه سوابق کاری:

بالغ بر 120 ماه سابقه کار در پروژه های مختلف عمرانی و ساختمانی

سوابق علمی و آموزشی:

حدود 150 ساعت سابقه طی دوره های آموزشی در زمینه های تخصصی

2002

لیسانس

کارشناس مهندسی عمران

2007

فوق لیسانس

کارشناس ارشد عمران آب